Szkoła Podstawowa Nr 1 z Oddziałami Integracyjnymi i Dwujęzycznymi im. Filipa de Girarda w Żyrardowie

WOLONTARIAT SZKOLNY

Nasz szkolny wolontariat prężnie działa dzięki kilkudziesięciu młodym ludziom
uczniom Szkoły Podstawowej nr 1
z Oddziałami Integracyjnymi i Dwujęzycznymi
im. Filipa de Girarda w Żyrardowie.

Chętnie włączają się oni w działania wolontarystyczne, chcą pomagać najbardziej potrzebującym, reagować czynnie na potrzeby środowiska, inicjować działania
w środowisku szkolnym i lokalnym, wspomagać różnego typu inicjatywy charytatywne, kulturalne.

Głównym założeniem wolontariatu szkolnego jest aktywizowanie młodzieży w celu działań na rzecz środowiska lokalnego. Plan pracy wolontariatu jest elementem edukacji społecznej uczniów i ich integracji z najbliższym środowiskiem. Przygotowuje on młodzież do aktywnego uczestniczenia w życiu społecznym i obywatelskim, a także rozwija ich pasje, umiejętności społeczne, pobudza do twórczych działań, uczy odpowiedzialności, wrażliwości i otwartości na drugiego człowieka.
Za pośrednictwem wolontariatu szkoła nawiązuje współpracę z innymi placówkami, organizacjami i instytucjami, działającymi na rzecz środowiska lokalnego.
Grono wolontariuszy podejmuje różnorodne rodzaje aktywności
(w zależności od ich potencjału i zainteresowań oraz potrzeb lokalnych).

Aktywność wolontariuszy ukierunkowana jest na dwa zasadnicze obszary:

  • środowisko szkolne (współpraca ze świetlicą szkolną – koleżeńska pomoc w nauce, organizowanie pomocy dla uczniów pochodzących z rodzin znajdujących się w trudnej sytuacji materialnej, przeprowadzanie konkursów szkolnych);
  • środowisko pozaszkolne (akcje charytatywne wspierające instytucje, fundacje, stowarzyszenia i osoby prywatne, nawiązanie kontaktów z instytucjami lokalnymi i prowadzenie działań na ich rzecz).

 

Opiekunowie:   mgr Anna Szymańska

                      mgr Paulina Owczarek

                      mgr Michał Rogalski

                      mgr Katarzyna Banasiewicz

Artykuły