Szkoła Podstawowa Nr 1 z Oddziałami Integracyjnymi i Dwujęzycznymi im. Filipa de Girarda w Żyrardowie

Dyrekcja szkoły

 

Dyrektor   

mgr Małgorzata Chaber

 

Wicedyrektorzy

mgr Małgorzata Kubicka

mgr Beata Osuchowska