Szkoła Podstawowa Nr 1 z Oddziałami Integracyjnymi i Dwujęzycznymi im. Filipa de Girarda w Żyrardowie

Nauka w trybie zdalnym

24.10.2020

Zgodnie z decyzją Ministra Edukacji i Nauki uczniowie klas IV-VIII szkół podstawowych od dnia 24 października do dnia 8 listopada 2020 roku przechodzą na naukę zdalną. Zajęcia będą odbywały się zgodnie z dotychczasowym planem lekcji, w formie nauczania zdalnego z wykorzystaniem dziennika elektronicznego Vulcan [zakładka prace domowe] oraz online (w czasie rzeczywistym) przez platformę Office 365 (Teams).

 Klasy I-III będą funkcjonowały bez zmian. Zajęcia w szkole będą odbywały się według dotychczasowego planu lekcji. Świetlica szkolna dla uczniów klas I-III jest dostępna codziennie - od poniedziałku do piątku w godz. 7.30 - 17.00. Obiady będą wydawane tak, jak dotychczas.

 Biblioteka funkcjonuje bez zmian - codziennie od godz. 8.00 do godz. 16.00.

Dyrektor Szkoły
Małgorzata Chaber