Szkoła Podstawowa Nr 1 z Oddziałami Integracyjnymi i Dwujęzycznymi im. Filipa de Girarda w Żyrardowie

Zalecenia związane z zagrożeniem zakażeniem SARS COV 2

Zalecenia związane z zagrożeniem zakażeniem SARS COV 2

 

Zgodnie z przedstawionymi przez Ministerstwo Zdrowia informacjami, od soboty (03.10.2020r.) powiat żyrardowski zostanie zakwalifikowany do żółtej strefy w związku z liczbą zakażeń wirusem SARS COV -2.

Informuję, że w przypadku naszej Szkoły, wewnętrzne zasady organizacji pracy w związku z zagrożeniem zakażeniem wirusem SARS COV -2 i określone działania prewencyjne mające na celu uniknięcie rozprzestrzeniania się wirusa określone w Zarządzeniu Dyrektora Szkoły Podstawowej Nr 1 w Żyrardowie Nr 1/2020/2021 z dnia 31 sierpnia 2020 roku, zapewniają spełnienie wszystkich zaleceń sanitarno-epidemiologicznych (zarówno dla wymogów żółtej, jak i czerwonej strefy), co oznacza, że dla funkcjonowania SP1 nic się nie zmienia.

Odnosząc się do Zleceń dla dyrektorów publicznych i niepublicznych szkół i placówek w strefie czerwonej / żółtej informuję, że w szkole dodatkowo wprowadzono już z dniem 1 września 2020 roku następujące zasady:

  1. Wyznaczono dla uczniów dwa wejścia do szkoły;
  2. Ograniczono przebywanie osób z zewnątrz na terenie szkoły;
  3. Wprowadzono obowiązek stosowania osłony ust i nosa (korytarze, szatnie, przestrzenie wspólne) przez wszystkich przebywających na terenie szkoły, jeżeli nie jest możliwe zachowanie dystansu;
  4. W miarę możliwości wyznaczono w planie lekcyjnym sale lekcyjne, do których przyporządkowana jest jedna klasa;
  5. W przypadku wystąpienia niepokojących objawów chorobowych u ucznia lub pracownika obowiązkowo dokonuje się pomiaru temperatury ciała;
  • jeżeli pomiar termometrem bezdotykowym wynosi 38°C lub wyżej – należy powiadomić rodziców ucznia w celu ustalenia sposobu odebrania dziecka ze szkoły, przypomnieć o obowiązku skorzystania z teleporady medycznej,
  • jeżeli pomiar termometrem innym niż bezdotykowy wynosi pomiędzy 37,2°C 37,9 °C – należy powiadomić rodziców ucznia i ustalić ewentualną konieczność sposobu odebrania dziecka ze szkoły.

6. Jeśli jest odpowiednia pogoda zajęcia wychowania fizycznego organizowane są na powietrzu.

 

Dyrektor szkoły

Małgorzata Chaber