Szkoła Podstawowa Nr 1 z Oddziałami Integracyjnymi i Dwujęzycznymi im. Filipa de Girarda w Żyrardowie

Projekt ZDALNA SZKOŁA+

 

W ramach projektu grantowego PN.ZDALNA SZKOŁA+ realizowanego przez Miasto Żyrardów finansowanego z Funduszy Europejskich z Programu Operacyjnego Polska Cyfrowa na lata 2014-2020 nasza szkoła umożliwia korzystanie uczniom z rodzin wielodzietnych 3+ z 5  laptopów podczas zajęć on-line i przekazywania materiałów dydaktycznych, po wprowadzeniu form i metod kształcenia na odległość.

Dofinansowanie projektu z UE: 112 274,40 PLN

Artykuły