Szkoła Podstawowa Nr 1 z Oddziałami Integracyjnymi i Dwujęzycznymi im. Filipa de Girarda w Żyrardowie

Żyję zdrowo, odlotowo

PROGRAM "Żyję zdrowo, odlotowo" jest realizowany w Szkole Podstawowej nr 1 w Żyrardowie w ramach zadania publicznego:

Wspieranie realizacji programów służących profilaktyce uzależnień i promocji zdrowego stylu życia z uwzględnieniem działalności kulturalnej i sportowej dzieci, młodzieży, studentów i ich rodziców/opiekunów

Program w roku szkolnym 2020/2021 obejmie klasy I-VIII.

Tematyka warsztatów:
1. Zdrowie i ruch.
2. Sposoby dbania o swoje zdrowie, zachęcenie uczniów do przyjęcia bardziej aktywnej postawy wobec dbania o własne zdrowie.
3. Zdrowe odżywianie.
4. Unikanie ryzyka.
5. Sytuacje i zachowania zagrażające zdrowiu i życiu, uzależnienia.
6. Czynniki ważne dla zdrowia.
7. Zdrowy styl życia.
8. Wpływ rówieśników na nasze zachowania prozdrowotne i ryzykowne (papierosy, alkohol, środki uzależniające).
9. Dziesięć sposobów odmawiania. W czasie zajęć warsztatowych wykorzystane będą następujące metody pracy z dziećmi i młodzieżą; praca indywidualna, praca w grupach, odgrywanie scenek , praca na forum klasy, prace plastyczne, mini wykłady, mini prelekcje.