Szkoła Podstawowa Nr 1 z Oddziałami Integracyjnymi i Dwujęzycznymi im. Filipa de Girarda w Żyrardowie

Program Aktywna Tablica 2019

Nasza szkoła zgłosiła się do Rządowego programu rozwijania szkolnej infrastruktury oraz kompetencji uczniów i nauczycieli w zakresie technologii informacyjno-komunikacyjnych na lata 2017-2019 – „Aktywna tablica”. Wniosek został pozytywnie rozpatrzony i w związku z tym nasza placówka zostanie wyposażona w: tablicę interaktywną, projektor ultra krótkoogniskowy, głośniki aktywne i monitor dotykowy. Program finansowany jest w 80% ze środków budżetu państwa i w 20% z wkładu własnego organów prowadzących szkołę.

 

http://www.aktywnatablica.org/o-programie/