Szkoła Podstawowa Nr 1 z Oddziałami Integracyjnymi i Dwujęzycznymi im. Filipa de Girarda w Żyrardowie

Z kart historii

                                              Czym jest historia? Echem przeszłości odbitym przez przyszłość.

                                                            Odblaskiem przyszłości rzuconym w przeszłość.”

Z historii Jedynki …. kalendarium

1840 – (z incjatywy Feliksa i Henryka Łubieńskich) powstaje pierwsza elementarna szkoła w Żyrardowie

1882 – Karol Hielle i Karol Dittrich budują pierwszą w Żyrardowie szkołę, jest to siedziba pierwszej szkoły elementarnej

1918 – władze niepodległej Polski powołują do życia Publiczną Szkołę Powszechną im. Romualda Traugutta

1960 – przeniesienie siedziby szkoły do nowego budynku przy ulicy Jasnej 11

1999 -  powołanie Publicznego Gimnazjum Nr 1 im. Filipa de Girarda

2004 – zamknięcie Szkoły Podstawowej Nr 1

2008 – powstanie Zespołu Szkół Publicznych Nr 1

 

                                                           „Chciałbym i mój ślad na drogach ocalić od zapomnienia”

Kierownicy i dyrektorzy Jedynki

Kierownicy szkoły elementarnej /fabrycznej w latach 1899-1934

Franciszek Fabiański,

 Michał Kozak(1899 – 1914),

Władysław Dzikiewicz (1894-1905),

Tomasz Wąsowski , Józef Skorupka, Erazm Jastrzębowski

Publiczna Szkoła Powszechna im. Romualda Traugutta

1918 -1934 –Jan  Karpiński , Josepyszyn E., Seweryn Maciaszewski

1934 - 1952 – Franciszek Karaś – kierownik

Szkoła Podstawowa Nr 1 im. Romualda Traugutta

1952-1954 –Jerzy Czerniawski – kierownik

1954-1964 – Jan Hyc – kierownik 

1964-1989 –Mirosław Skrzyński – dyrektor 

1984-1989 –Janina Stańczykowska – dyrektor 

1989- 1990 – Leszek Kamiński – dyrektor 

1991-2004 – Danuta Komendarczyk – dyrektor

Publiczne Gimnazjum Nr 1 im. Filipa de Girarda

1999-2007 – Anna Borowa – dyrektor Publicznego Gimnazjum Nr 1 im. Filipa de Girarda

Zespół Szkół Publicznych Nr 1

2008 -  Małgorzata Chaber – dyrektor Zespołu Szkół Publicznych Nr 1