Szkoła Podstawowa Nr 1 z Oddziałami Integracyjnymi i Dwujęzycznymi im. Filipa de Girarda w Żyrardowie

Historia szkoły

Krótka historia szkoły

Otóż swymi korzeniami „Jedynka” sięga aż do znamiennego 1840 roku, kiedy to z inicjatywy Feliksa i Henryka Łubieńskich - właścicieli fabryki lnu powstaje pierwsza w osadzie fabrycznej szkoła elementarna. Chwila ta jest niezwykle ważna, bowiem to nie tylko początek naszej szkoły, ale i szkolnictwa w naszym mieście. Początkowe sukcesy szkoły elementarnej to jednocześnie początek sukcesów oświaty żyrardowskiej i naszej szkoły, która rozwijała się prężnie. W 1882 roku powstaje nowy budynek szkoły. „Jedynka” przechodzi chwalebnie przez wichry historii, aż w 1918 staje się Publiczną Szkołą Powszechną im. Romualda Traugutta ze swoja siedzibą w obecnym budynku Państwowej Szkoły Muzycznej. Znów wiele się dzieje, szkoła rośnie i rozwija się, przybywa uczniów na tyle, że rozpoczęto budowę nowego budynku. W 1960 r. zostaje więc przeniesiona do obecnej siedziby na ulicę Jasną 11. Działania „Jedynki” nabierają rozpędu,  jej mury opuszczają coraz liczniejsze szeregi absolwentów. Lata płyną, aż do 1999 roku, kiedy to ówczesna reforma zamienia „Jedynkę” w Publiczne Gimnazjum Nr 1. Nowa szkoła, nowe wyzwania, nowe zadania, ale takie już na miarę XXI wieku. Placówka nie tylko spełniała swe statutowe zadania, ale jeszcze potrafiła scalić całą społeczność uczniowską  żyrardowskich szkół za sprawą  projektów „ Z Europą w plecaku” oraz  „Puzzle Europejskie”.

Nowe karty swej historii zapisuje rok 2008, w którym to roku lokalna reforma oświaty powołała na miejsce Publicznego  Gimnazjum Nr 1 im. Filipa de Girarda - Zespół Szkół Publicznych Nr 1.