Szkoła Podstawowa Nr 1 z Oddziałami Integracyjnymi i Dwujęzycznymi im. Filipa de Girarda w Żyrardowie

Strona główna

Witamy na stronie internetowej

 

Szkoły Podstawowej Nr 1

z Oddziałami Integracyjnymi i Dwujęzycznymi

im. Filipa de Girarda

w Żyrardowie

Dzisiaj na tablicy

Szanowni Rodzice, Opiekunowie, Drodzy Uczniowie klas 1-3,

w związku z decyzją Ministra Edukacji i Nauki i Ministra Zdrowia od 18 stycznia 2021 r. wznawiamy nauczanie stacjonarne w klasach 1-3. Powrót uczniów do szkół  odbywa się  w reżimie sanitarnym, według procedur bezpieczeństwa na podstawie wytycznych GIS i MZ. Znajdą je Państwo na stronie internetowej https://www.gov.pl/web/edukacja-i-nauka/wytyczne-sanitarne-dla-klas-1-3 .

Dyrektor Szkoły

Małgorzata Chaber

Nauka w trybie zdalnym

Szanowni Państwo,

W klasach IV-VIII nadal kontynuowana jest nauka zdalna z wykorzystaniem MS Teams.

1. Świetlica szkolna będzie funkcjonować dla uczniów, których rodzice realizują zadania publiczne w związku z zapobieganiem, przeciwdziałaniem i zwalczaniem COVID-19. Rodzice zobowiązani są zgłosić potrzebę korzystania ze świetlicy szkolnej do wychowawcy klasy.

2. Dla uczniów z orzeczeniem o kształceniu specjalnym, zajęcia mogą być zorganizowane stacjonarnie w szkole po uprzednim zgłoszeniu przez rodziców.

3. Z nauki stacjonarnej w szkole mogą skorzystać uczniowie, którzy nie posiadają warunków i odpowiedniego sprzętu do takiej nauki w domu.

4. Komunikacja z Rodzicami prowadzona będzie przede wszystkim za pomocą dziennika elektronicznego Vulcan.

5. Podczas ograniczenia funkcjonowania szkoły lekcje odbywają się z wykorzystaniem dziennika elektronicznego Vulcan (zakładka zadania domowe) i platformy MS Teams.

6. Nauczyciele, za pomocą dziennika elektronicznego oraz łączy internetowych, będąmonitorowali postępy w nauce oraz frekwencję uczniów.

7. Nauczyciele specjaliści (pedagog, psycholog) są do Państwa dyspozycji, po uprzednim kontakcie poprzez dziennik elektroniczny celem ustalenia  np. terminu oraz formy pomocy.

8. Biblioteka szkolna jest czynna.

Zabrania się nagrywania przebiegu lekcji, fotografowania uczestników zajęć, usuwania innych podczas zajęć  i upubliczniania materiałów opracowanych przez nauczycieli oraz uczniów.

Bardzo proszę o regularne odczytywanie wiadomości w dzienniku elektronicznym, obserwowanie komunikatów zamieszczanych na naszej stronie i stronie Ministerstwa Edukacji Narodowej. Sytuacja jest dynamiczna i dokonane przez nas ustalenia mogą ulegać zmianie.

Dołożymy wszelkich starań, aby nauczanie zdalne było jak najbardziej wspierające.

Z poważaniem,

Małgorzata Chaber

Aktualności